USG Pabianice, Home

Rejestracja
elektroniczna
422 130 639
Home
Gabinety lekarskie „diagnoza” są niepublicznym specjalistycznym zakładem opieki zdrowotnej. Powstały w 2003 roku na bazie Prywatnego Gabinetu Ultrasonograficznego doktora Krzysztofa Zajgnera. Do listopada 2010 roku świadczyliśmy nasze usługi przy ul. Kilińskiego 8c. Obecnie zapraszamy do naszej nowej siedziby, która mieści się przy ul. Traugutta 6 w Pabianicach.
W krótkim czasie firma znacznie poszerzyła swoją ofertę z zakresu ultrasonografii i wprowadziła szeroki zakres usług medycznych takich jak diagnostyka gastrologiczna, Ekg, holter RR (24 godzinny pomiar ciśnienia), holter Ekg (24 godzinny zapis Ekg), biopsję cienkoigłową pod kontrolą usg oraz konsultacje lekarzy specjalistów (alergolog, chirurg naczyniowy, chirurg onkolog, chirurg proktolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, ginekolog, hematolog, kardiolog, laryngolog, neurolog, ortopeda, reumatolog, urolog).
Jako pierwsi w Pabianicach wprowadziliśmy badania ultrasonograficzne ciąży 3D/4D oraz jako pierwsi wśród prywatnych gabinetów lekarskich badania górnego (gastroskopia), dolnego (kolonoskopia, rektoskopia) odcinka przewodu pokarmowego.
Gabinety lekarskie „diagnoza” dysponują nowoczesnym sprzętem do USG – aparat Voluson E6 i aparat VOLUSON 730 Pro oraz do wideoendoskopii przewodu pokarmowego - Pentax.
Lokalizacja naszej firmy w centrum miasta ułatwia pacjentom z Pabianic i okolic łatwy dostęp do naszych usług.
Nasi pracownicy – wysokiej klasy lekarze specjaliści, pielęgniarki i personel pomocniczy dbają o zadowolenie pacjentów z oferowanych przez nas usług.
W 2012 roku zdobyliśmy certyfikat „Niezawodna przychodnia”.
INFORMACJA DLA PACJENTÓW
Informujemy, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 oraz Art 12 i 13 Rozporządzenia PE i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
• administratorem danych osobowych jest Niepubliczny Specjalistyczny zakład Opieki Zdrowotnej diagnoza - „MAR-TOM” s.c. Marzena Włuka, Tomasz Włuka
• dane osobowe przekazywane są:
- do placówki - „Prywatny Specjalistyczny Gabinet lekarski - dr n. med. Janusz Kopczyński” (umowa o Świadczenie Usług Medycznych wraz z Aneksem) - na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych a placówka przetwarzająca ma prawo przetwarzać je wyłącznie w celu wykonania badania,
- do placówki - NZOZ Pabianickie Centrum Medyczne (umowa nr 15/ŚM/2011 wraz z Aneksami) - na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych a placówka przetwarzająca ma prawo przetwarzać je wyłącznie w celu wykonania badania.
Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane również w celu wystawienia faktury. Przed upływem 6-ciu lat tak pozyskane dane osobowe nie mogą być usunięte z uwagi na przepisy o rachunkowości oraz 20 lat z uwagi na Rozporządzenie Min. Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz Ustawy o Prawach pacjenta.
Skargi w zakresie przetwarzania danych należy kierować do Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej diagnoza - „MAR TOM” s,c Marzena Włuka, Tomasz Włuka z siedzibą w Pabianicach przy ul. Traugutta 6 oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować kierując korespondencję na adres zozdiagnoza@gmail.com podając w temacie "Inspektor ODO".
NS ZOZ „diagnoza” „MAR-TOM” s.c.
M. Włuka, T. Włuka
95-200 Pabianice, ul. Traugutta 6
NIP 7311871083, REGON 473196092
tel. 422 130 639
zozdiagnoza@gmail.com
pon. - pt. 8.00 - 19.00, sob. 9.00 - 12.00
Nasi partnerzy
AXA, Compensa, IPA, PZU
© 2003-2020 diagnoza • odwiedzin 145 • użytkowników online 1