USG Pabianice, Home

Rejestracja
elektroniczna
422 130 639 500 734 052
Home
Pilna informacja dla pacjentów:
W związku z wyciekiem danych osobowych z laboratorium ALAB informujemy, że podjęliśmy niezbędne działania, aby uzyskać więcej informacji w tej sprawie.
Aktualnie wszyscy nasi pacjenci, którzy mieli wykonane badania w firmie ALAB mogą sprawdzić czy ich dane są bezpieczne.
Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało narzędzie pozwalające zweryfikować bezpieczeństwo Państwa danych, które wyciekły z firmy ALAB.
Proszę przejść na stronę: https://bezpiecznedane.gov.pl/
Gabinety lekarskie Mdiagnoza są niepublicznym specjalistycznym zakładem opieki zdrowotnej. Powstały w 2003 roku na bazie Prywatnego Gabinetu Ultrasonograficznego doktora Krzysztofa Zajgnera. Do listopada 2010 roku świadczyliśmy nasze usługi przy ul. Kilińskiego 8c. Obecnie zapraszamy do naszej nowej siedziby, która mieści się przy ul. Traugutta 6 w Pabianicach.
W krótkim czasie firma znacznie poszerzyła swoją ofertę z zakresu ultrasonografii i wprowadziła szeroki zakres usług medycznych takich jak diagnostyka gastrologiczna, Ekg, holter RR (24 godzinny pomiar ciśnienia), holter Ekg (24 godzinny zapis Ekg), biopsję cienkoigłową pod kontrolą usg oraz konsultacje lekarzy specjalistów (alergolog, chirurg naczyniowy, chirurg onkolog, chirurg proktolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, ginekolog, hematolog, kardiolog, laryngolog, neurolog, ortopeda, reumatolog, urolog).
Jako pierwsi w Pabianicach wprowadziliśmy badania ultrasonograficzne ciąży 3D/4D oraz jako pierwsi wśród prywatnych gabinetów lekarskich badania górnego (gastroskopia), dolnego (kolonoskopia, rektoskopia) odcinka przewodu pokarmowego.
Obecnie gastroskopii i kolonoskopii nie wykonujemy.
Gabinety lekarskie Mdiagnoza dysponują nowoczesnym sprzętem do USG – aparat Voluson E6, aparat VOLUSON 730 Pro i aparat Samsung RS 85 Prestige oraz do wideoendoskopii przewodu pokarmowego - Pentax.
Lokalizacja naszej firmy w centrum miasta ułatwia pacjentom z Pabianic i okolic łatwy dostęp do naszych usług.
Nasi pracownicy – wysokiej klasy lekarze specjaliści, pielęgniarki i personel pomocniczy dbają o zadowolenie pacjentów z oferowanych przez nas usług.
W 2012 roku zdobyliśmy certyfikat „Niezawodna przychodnia”.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Informujemy, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 oraz Art 12 i 13 Rozporządzenia PE i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
• Administratorem danych osobowych jest Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mdiagnoza sp z o.o. z siedzibą w Pabianicach, ul. Traugutta 6
• Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, do którego można kierować korespondencję na adres rodo.diagnoza@gmail.com
• Dane osobowe są pobierane w celu świadczenia usług medycznych, a Administrator jest zobowiązany prawem do pobierania takich danych. Pacjent jest zobowiązany do ich udzielenia na mocy przepisów Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów,zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
• Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 9 Ust 2 lit h oraz lit a oraz Art.6 Ust 1 lit f Rozporządzenia Ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych tzw.RODO, a także Art. 25.1 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
• Dane dotyczące stanu zdrowia pacjenta są przechowywane zgodnie z Ustawą o Prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta przez okres 20 lat, a pozostałe dane osobowe zwykle do czasu zakończenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa lub do czasu zażądania ich usunięcia
• Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom w rozumieniu Art. 4 pkt 9 Rozporządzenia RODO poza organami władzy publicznej na podstawie przepisów prawa na ich wyraźne żądanie lub zgodnie z obowiązującym prawem oraz podmiotom wspomagającym Administratora w wypełnianiu obowiązków prawnych (księgowość) i technicznych (technikaIT) na podstawie zawartych umów zgodnych z ART. 28 Rozporządzenia RODO
• Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ma prawo żądać ich sprostowania po złożeniu stosownego wniosku
• Administrator nie będzie wykorzystywał tych danych w celu profilowania, czyli nie będzie używał ich do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany
• Na terenie przychodni oraz wokół jej siedziby jest zainstalowany monitoring wizyjny służący wyłącznie ochronie obiektu, a utrwalone wizerunki osób nie podlegają przetwarzaniu dla innych celów
Mdiagnoza sp. z o.o.
ul. Traugutta 6, 95-200 Pabianice
NIP 7311871083
REGON 473196092
KRS 0001062829
tel. 422 130 639
kom. 500 734 052
zozdiagnoza@gmail.com
pon. - pt. 8.00 - 19.00, sob. 9.00 - 12.00
Nasi partnerzy
AXA, Compensa, IPA, PZU
© 2003-2024 Mdiagnoza • odwiedzin 226936 • użytkowników online 1