USG Pabianice, USG

Rejestracja
elektroniczna
422 130 639 500 734 052
USG
Badanie ultrasonograficzne jest obecnie najlepszym nieinwazyjnym narzędziem diagnostycznym, dzięki któremu możemy bez przerywania ciągłości tkanek zobaczyć budowę i funkcjonowanie narządów wewnętrznych.
Rodzaje badań ultrasonograficznych:
• usg jamy brzusznej - ocena wątroby, trzustki, śledziony, nerek, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, dużych naczyń, przestrzeni zaotrzewnowej, pęcherza moczowego oraz narządów rodnych u kobiet i objętości gruczołu krokowego u mężczyzn,
• usg tarczycy,
• usg szyi - ocena ślinianek, węzłów chłonnych,
• usg moszny - ocena jąder, najądrzy,
• usg sutków - ocena piersi i dołów pachowych,
• usg gałek ocznych,
• usg narządów rodnych (przezpochwowe lub przez powłoki brzuszne) - ocena macicy, jajników,
• usg stawu kolanowego, biodrowego, barkowego, łokciowego,
• usg dopplerowskie tętnic dogłowowych - ocena tętnic szyjnych i kręgowych,
• usg dopplerowskie tętnic kończyn górnych,
• usg dopplerowskie tętnic kończyn dolnych,
• usg dopplerowskie tętnic nerkowych - ocena nerek i tętnic nerkowych,
• usg dopplerowskie tętnic jamy brzusznej - ocena tętnic krezkowych i pnia trzewnego,
• usg dopplerowskie żył kończyn górnych,
• usg dopplerowskie żył kończyn dolnych,
• usg dopplerowskie żyl wlotu klatki piersiowej - ocena żył szyjnych, podobojczykowych, ramienno-głowowych,
• usg dopplerowskie żyły wrotnej,
• usg dopplerowskie aorty,
• usg przezciemiączkowe niemowląt - ocena morfologii OUN, obecności wad wrodzonych, zmian powylewowych, po niedotlenieniu, pozapalnych, ocena układu komorowego i przestrzeni przymózgowych,
• usg stawów biodrowych niemowląt - ocena stanu anatomicznego stawów biodrowych oraz zmian patologicznych t.j. dysplazja i zwichnięcia.
Wszystkie badania wykonywane są aparatem USG GE Voluson 730 PRO lub GE Voluson E6 z kompletem głowic objętościowych do badań USG 4D, 3D.
Oferujemy:
• nagranie badania USG ciąży na pendrive (na życzenie pacjenta).
• dokumentacje zdjęciową: zdjęcia USG czarno-białe.
• konsultacje z lekarzem, dotyczącą wyniku badania USG.
USG ciąży 3D, 4D
Podstawowa część badania ultrasonograficznego ciąży odbywa się w obrazie dwuwymiarowym, który pokazuje nam przekroje wnętrza macicy i zarysy ciała płodu wraz z obrazem jego narządów wewnętrznych. Podczas tego badania możliwa jest ocena wielkości i kształtu różnych części ciała płodu, struktur anatomicznych, łożyska, ilości wód płodowych.
Najnowocześniejsze aparaty ultrasonograficzne umożliwiają przedstawienie obrazu w wymiarze 3D (zdjęcie płodu), a nawet 4D (zapis filmu z obrazem płodu).
W badaniu trójwymiarowym możliwe jest uzyskanie pięknego obrazu dziecka oraz przekrojów anatomicznych niedostępnych w badaniu dwuwymiarowym, ułatwiających rozpoznanie wad wrodzonych.
Natomiast obrazowanie 4D to obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym. Umożliwia ono obserwację ruchów dziecka, pracy serca.
Dostarcza wielu informacji niedostępnych w badaniu tradycyjnym. Badanie w wymiarze 4D uwidacznia pewne cechy płodu, które mogą świadczyć o różnych chorobach np. genetycznych.
USG do 10 tygodnia ciąży
Celem badania w tym okresie ciąży jest stwierdzenie prawidłowego lub patologicznego rozwoju ciąży:
• uwidocznienie i lokalizacja jaja płodowego,
• ocena wieku ciążowego (GS, CRL),
• ocena liczby zarodków, kosmówek, owodni,
• uwidocznienie czynności pracy serca.
USG 11-14 tydzień ciąży
Badanie na tym etapie ciąży to:
• ocena czynności serca płodu (FHR) i podstawowych przepływów,
• pomiary biometryczne - długość ciemieniowo- siedzeniowa (CRL),
• ocena przezierności karkowej (NT) i kości nosowej (NB),
• ocena kosmówki,
• ocena anatomii płodu : czaszka, sierp mózgu, sploty naczyniówkowe komór bocznych, serce płodu, żołądek, ściany powłok jamy brzusznej, pęcherz moczowy, kręgosłup, kończyny górne i dolne.
USG 18-22 tydzień ciąży
W tym okresie ciąży celem badania jest:
• ocena liczby płodów, ich położenia i czynności serca oraz ilość naczyń w pępowinie,
• pomiary biometryczne (AC, BPD, FL, HC),
• ocena budowy płodu,
• ocena łożyska,
• ocena płynu owodniowego,
• ocena sznura pępowinowego.
Badania prenatalne
Nieinwazyjna diagnostyka prenatalna składa się z dwóch części: badania ultrasonograficznego genetycznego i badania krwi ciężarnej (test biochemiczny). Badania te są wykonywane w celu określenia ryzyka nieprawidłowości genetycznych u płodu (zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół Patau, Zepół Turnera) i powinny być wykonane między 11 a 13.6 tygodniem ciąży. Są one bezpieczne zarówno dla płodu jak i ciężarnej.
Bardzo ważne jest, aby badania ultrasonograficzne były wykonywane na bardzo dobrych aparatach ultrasonograficznych przez doświadczonych lekarzy. Umożliwia to wtedy rozpoznanie wielu innych nieprawidłowości budowy płodu.
Skuteczność metod nieinwazyjnych:
• Oszacowanie ryzyka jedynie na postawie wieku ciężarnej pozwala na wykrycie 30% przypadków zespołu Downa,
• Skorelowanie wieku matki + wyników badania usg (m.in. przezierność karkowa NT) + wyników badań biochemicznych (beta hCG+PAPP-A) pozwala wykryć 85-92% przypadków nieprawidłowości chromosomalnych,
• Uwidocznienie dodatkowo kości nosowej oraz przepływów na zastawce trójdzielnej oraz w przewodzie żylnym w trakcie badania USG między 11 a 14 tygodniem ciąży podwyższa wykrywalność zespołu Downa do 95%.
Inwazyjna diagnostyka prenatalna:
• Nieprawidłowy wynik badania USG i testów biochemicznych skłania lekarza do wykonania innych, inwazyjnych badań,
• Dotychczas, inwazyjne metody były proponowane ciężarnym po 35 roku życia, lub oferowano je kobietom, które urodziły w przeszłości dzieci z nieprawidłowościami chromosomalnymi bez względu na wiek,
• Obecnie dzięki wysokiej skuteczności metod nieinwazyjnych, zabiegowa diagnostyka prenatalna powinna być proponowana głównie ciężarnym z nieprawidłowym wynikiem opisywanych powyżej testów nieinwazyjnych, bez względu na wiek. Ogranicza to ilość zabiegów prenatalnych wykonywanych u zdrowych płodów. Ocena inwazyjna kariotypu płodu daje 100% pewność czy płód dotknięty jest chorobą chromosomową.
Kiedy?
Badania ultrasonograficzne między 11 a 13,6 tygodniem ciąży oraz między 18 a 22 tygodniem ciąży. Badanie biochemiczne (z krwi matki) między 11 a 13,6 tygodniem ciąży (test podwójny, test PAPP-A).
Kto?
Najlepiej wszystkie ciężarne bez względu na wiek.
W naszej placówce dysponujemy także specjalistycznym oprogramowaniem liczącym ryzyko wystąpienia zespołów genetycznych według międzynarodowych standardów Fundacji Medycyny Płodowej (ASTRAIA).
USG serca
Echo serca jest badaniem pozwalającym na ocenę budowy i pracy serca. Podczas badania oceniane są zastawki (ich budowa i funkcja), jamy serca (przedsionki i komory). Badanie to pozwala także zdiagnozować obecność płynu w worku osierdziowym (worku otaczającym serce).
Echo serca jest nieszkodliwe, nieinwazyjne i bezbolesne dla pacjenta.
Mdiagnoza sp. z o.o.
ul. Traugutta 6, 95-200 Pabianice
NIP 7311871083
REGON 473196092
KRS 0001062829
tel. 422 130 639
kom. 500 734 052
zozdiagnoza@gmail.com
pon. - pt. 8.00 - 19.00, sob. 9.00 - 12.00
Nasi partnerzy
AXA, Compensa, IPA, PZU
© 2003-2024 Mdiagnoza • odwiedzin 226953 • użytkowników online 1