Home Zakres usług USG Galeria Kontakt Informacja
Profesjonalna opieka zdrowotna

USG

|

ciąży

|

serca

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Świadczymy szeroką gamę usług, troszczymy się o zdrowie naszych pacjentów.
masz pytanie? zadzwoń
tel. 42 213 06 39

Informacja diagnoza

Informacja dla pacjentów
Informujemy, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 oraz Art 12 i 13 Rozporządzenia PE i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
• administratorem danych osobowych jest Niepubliczny Specjalistyczny zakład Opieki Zdrowotnej diagnoza - „MAR-TOM” s.c. Marzena Włuka, Tomasz Włuka
• dane osobowe przekazywane są:
• do placówki - „Prywatny Specjalistyczny Gabinet lekarski - dr n. med. Janusz Kopczyński” (umowa o Świadczenie Usług Medycznych wraz z Aneksem) - na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych a placówka przetwarzająca ma prawo przetwarzać je wyłącznie w celu wykonania badania,
• do placówki - NZOZ Pabianickie Centrum Medyczne (umowa nr 15/ŚM/2011 wraz z Aneksami) - na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych a placówka przetwarzająca ma prawo przetwarzać je wyłącznie w celu wykonania badania.
Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane również w celu wystawienia faktury. Przed upływem 6-ciu lat tak pozyskane dane osobowe nie mogą być usunięte z uwagi na przepisy o rachunkowości oraz 20 lat z uwagi na Rozporządzenie Min. Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz Ustawy o Prawach pacjenta.
Skargi w zakresie przetwarzania danych należy kierować do Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej diagnoza - „MAR TOM” s,c Marzena Włuka, Tomasz Włuka z siedzibą w Pabianicach przy ul. Traugutta 6 oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować kierując korespondencję na adres zozdiagnoza@gmail.com podając w temacie "Inspektor ODO".
NS ZOZ „diagnoza” - „MAR-TOM” s.c. M. Włuka, T. Włuka
95-200 Pabianice, ul. Traugutta 6
tel. 42 213 06 39, fax 42 215 38 03
NIP 7311871083, REGON 473196092
Home Zakres usług USG Galeria Kontakt